9 lượt xem

Extensive reading: Food – Family & Friends Special Edittion Grade 4

Giải bài tập Extensive reading: Food – Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Look at the picture. What does it show?

2. Read.

 

Banh Giay and Banh Chung

Once upon a time, King Hung VI decided to hold a competition for his sons to welcome the coming Tet. The son who won would become the next king. He said to his sons, “You must find the most special and delicious food in the land”.

The princes searched the land. Each time they found a delicious food, they took it to their father and hoped they would be king. The poorest 18th prince, Lang Lieu, was a very kind person. He stayed at home to take care of his father. One day, Lang Lieu dreamed of a new food which was made with rice. He thought rice was the most special food in the land.

He got up and started to make one cake in the square form of earth called banh chung, and one in the round form of sky called banh giay. The cakes were made from stiky rice, pork, and green beans. Banh chung was wraped in dong leaves and tied with bamboo strings.

The king really loved the cakes. He decided that Lang Lieu would be the next king. He sent the recipe for banh chung and banh giay to all the people in the land. From that day on, Vietnamese people cook these special cakes at Tet and at other celebrations.

Dịch:

Bánh chưng và bánh giày.

Một ngày, Vua Hùng thứ VI quyết định tổ chức cuộc thi để các con trai chào đón Tết. Những người con, ai giành chiến thắng sẽ được kế nhiệm. Vua nói với các con trai, “Các con phải tìm ra thức ăn ngon và đặc biệt nhất trên đất mẹ”

Các hoàng tử tìm kiếm trên mặt đất. Mỗi lần họ tìm thấy thức ăn ngọn, họ đều lấy về thưa cha của họ, và hy vọng họ sẽ trở thành vua. Hoàng tử thứ 18 nghèo nhất, Lang Liêu, là một người rất tốt bụng. Anh ấy vẫn ở nhà và chăm sóc cho vua cha. Một ngày, Lang Liêu mơ về một món ăn mới, món ăn được làm từ gạo. Anh ấy nghĩ rằng gạo là món ăn đặc biệt nhất từ đất mẹ.

Anh ấy thức dậy và bắt đầu làm một cái bành hình vuông được gọi là bánh chưng và một cái bánh hình tròn được gọi là bánh giày. Những chiếc bánh được làm từ gạo nếp, thịt lợn và đậu xanh. Bánh chưng được gói trong lá dong và được buộc bằng sợi lạt làm từ tre.

Nhà vua thực sự yêu thích bánh này. Vua quyết định Lang Liêu sẽ trở thành vị vua kế nhiệm. Vua đã gửi bánh chưng và bánh giày tới tất cả mọi người trong xứ. Từ ngày đó, người Việt Nam nấu loại bánh đặc biệt này cho dịp Tết hoặc những dịp đặc biệt khác.

3. Read again. What food did Lang Lieu dream of?

Hướng dẫn:

Lang Lieu dreamed of a new food which was made with rice.

4. Read again and answer the question.

1. Why did King Hung VI hold a competition?

2. What did the sons have to find?

3. Why did Lang Lieu stay at home?

4. What are banh chung and banh giay made of?

5. Which son did the king choose?

6. When do Vietnamese people make these cakes?

Hướng dẫn:

1. Because, the son who won would become the next king.

2. The sons have find the most special and delicious food in the land.

3. Because he took care of his father.

4. Banh chung and banh giay made from sticky rice, pork, and green beans.

5. The King decided that Lang Lieu would be the next king.

6. Vietnamese people cook these special cakes at Tet and at other celebrations.

5. Ask and answer.

1. What lesson do you think the story teaches us?

2. Have you ever cooked a dish? What did you make?

3. What’s your favorite dish?

Hướng dẫn:

1. I think the story teaches us to make the special cakes.

2. Yes, I have. I made Banh Chung with my father.

3. My favorite dish is Banh Chung.

6. Make a menu with your favorite dishes on it. Talk about it.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *