6 lượt xem

Lesson Three: Grammar and Song – Unit 8

Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song – Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Choose a boy or a girl. Look and say.

Hướng dẫn:

She’d like three onions, a cucumber, and a lemon. => It’s Mi.

She’d like some noodles, some bread and a lemon. => It’s Linh.

He’d like a melon, a cucumber, and three onions. => It’s Lam.

She’d like some cereal, a lemon, and some bread. => It’s Trang.

He’d like some cereal, some noodles, and a cucumber. => It’s Khang.

2. Write about two people.

Son would like some meat, a melon, and a cucumber.

Hướng dẫn:

Mi would like three onions, a cucumber, and a lemon.

Linh would like some noodles, some bread, and a lemon.

3. Listen and sing.

Click here to listen

Script:

At the supermarket

I would like some lemons,

I would like some meat.

I would like a melon,

They’re very fresh and sweet.

At the supermarket

We buy things to eat.

Apples, bread, and cookies,

Noodles, rice, and meat.

I would like some onions,

I would like some rice.

I would like some apples,

They’re healthy and they’re nice.

4. Sing and do.

At the supermarket

I would like some lemons,

I would like some meat.

I would like a melon,

They’re very fresh and sweet.

At the supermarket

We buy things to eat.

Apples, bread, and cookies,

Noodles, rice, and meat.

I would like some onions,

I would like some rice.

I would like some apples,

They’re healthy and they’re nice.

Dịch:

Ở siêu thị

Tôi muốn một ít chanh,

Tôi muốn một ít thịt,

Tôi muốn một ít dưa

Chúng rất sạch và ngọt.

Ở siêu thị

Chúng tôi mua nhiều thứ để ăn.

Táo, bánh mì, và bánh quy,

Mì, gạo và thịt.

Tôi muốn một ít hành,

Tôi muốn một ít gạo

Tôi muốn một ít táo

Chúng tốt cho sức khỏe và chúng rất ngon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *